Loading...

Konkurs fotograficzny Wikipedii

zwrot vat za paliwo przedawnienie kredytów frankowych

Znana wszystkim, międzynarodowa encyklopedia internetowa o nazwie Wikipedia stara się rozszerzać swoją działalność i robi to w dość pomysłowy sposób. Jedną z najciekawszych inicjatyw ostatnich lat był konkurs pt. Picture od the Year zorganizowany przez Funację Wikimedia.

Organizowany rokrocznie, polega na wyłonieniu najlepszych plików graficznych, które napłynęły do Wikimedia Commons jako ilustracje danych zagadnień encyklopedii. Oczywiście, rezultatem rozstrzygniętego konkursu są wystawy grafik i fotografii, które mają swoje premiery co roku w poznańskim Starym Browarze. Wybór nie jest prosty, gdyż całość prac obejmuje ok.

10 mln plików. Co roku, społeczność Wikipedii wyłania kilkaset ilustracji, którym przydzielane są odznaczenia nazwane „featured picture”. Po kolejnego selekcji pozostaje kilkanaście do kilkudziesięciu grafik i to one trafiają na ruchomą wystawę.

Poza oczywistym walorem kulturowym, jakim jest organizacja wystawy POTY w różnych miejscach świata, społeczeństwo ma większą szansę poznać specyfikację zbioru całkowicie mu dostępnego. Takie działanie wspiera nurt wolnej kultury, do której dostęp może mieć każdy z nas.

www.amhcoaching.pl