Loading...

Przemysł spożywczy

biuro rachunkowe warszawa https://kartony360.pl/

Przemysł spożywczy to niewątpliwie jedna z najważniejszych i najszybciej zmieniających się gałęzi przemysłu zarówno na świecie, jak i w samej Europie.

Zrzesza niemal 310 000 firm zatrudniających ponad 4 miliony osób.

Roczne przychody europejskiego przemysłu spożywczego to ponad 900 miliardów euro i odgrywa on bardzo ważną rolę jako eksporter międzynarodowy.

Przemysł spożywczy w Europie wciąż boryka się jednak z kilkoma, wciąż powracającymi problemami.

Są to przede wszystkim zbyt duże wymogi biurokracyjne, utrudnienia w prowadzeni badań oraz trudności w dostępie do surowców.

Unia Europejska pracuje nad wprowadzeniem równowagi między bezpiecznym handlem a konkurencyjnością produktów minimalizując w tym wszystkim konieczność wielu działań administracyjnych.

W tym momencie głównym celem w zakresie rozwoju przemysłu spożywczego jest stworzenie systemu dającego takie same możliwości firmom europejskim, co zagranicznym, a także wypracowanie porozumień dających Europie możliwości lepszego dostępu do rynków zagranicznych.