Loading...

Przemysł związany z leśnictwem

reorganizacja działalności http://uni-kat.pl/

W dzisiejszym świecie mówiąc o przemyśle papierniczym mamy na myśli wszystkie dziedziny produkcji związane z leśnictwem.

Należą do nich przetwórstwo drewno, przemysł celulozowo-papierniczy i przemysł poligraficzny.

Pierwszymi surowcami są tutaj drewno oraz papier w pierwotnej formie oraz pozyskane z recyklingu.

Do tej dziedziny wchodzą także różne branże specjalistyczne, jak np.

przetwórstwo korka.

Produkty przemysłu związanego z leśnictwem pochodzące z Unii Europejskiego cieszą się na świecie bardzo dobrą sławą i przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne.

Wspomniane sektory to liderzy na rynkach światowych, choć ich działalność nie pozbawiona jest trudności.

Głównymi z wyzwań są tutaj dostęp do surowca, postępujące zmiany pogodowe i klimatyczne, innowacyjne sposoby produkcji, handel oraz przepływ informacji dotyczących produktów leśnego pochodzenia.

Wiele z elementów wchodzących w skład funkcjonowania tej gałęzi przemysłu ma także bezpośredni związek ze zrównoważoną polityką obszarów wiejskich oraz rolniczych.