Loading...

Społeczność hakerów

podkładka na dokumenty faktoring odwrócony

Hakerzy są coraz bardziej wykształceni i obeznani w dziedzinie swoich działań, przez co wpływa to także na coraz wyraźniejsze wyodrębnienie się ich jako małej społeczności cechującej się wyjątkowymi, typowymi tylko dla nich cechami.

Społeczność hakerów to, według definicji, grupa programistów, którzy dzielą się kodem źródłowym oraz wymieniają się swoimi osiągnięciami.

Ponadto grupę tę cechuje wymienianie się technikami czy sposobami programowania, które należą do nowatorskich i często zadziwiają nawet samych specjalistów z dziedziny informatyki.

Co ważne, dla społeczności hakerów to, co robią, czyli hakowanie nie oznacza niszczycielskiego zachowania w świecie informatyki, a jedynie sprawne, użyteczne i zaskakujące rozwiązywanie problemów związanych z komputerami.

Z biegiem lat rozwija się zarówno wiedza dotycząca informatyki i elektroniki, jak i społeczność hakerów.

Jest to naturalne zjawisko społeczne wynikające z rozwoju i postępu dokonującego się w tym obszarze.

Nie ulega więc wątpliwości, że społeczność hakerów będzie stopniowo ulegała dalszej ewolucji.

Power BI
Posted in: IT