Loading...

Wystawa – wydarzenie towarzyskie

Wystawy fotograficzne stają się wydarzeniami coraz bardziej popularnymi. Łączą bowiem elementy sztuk plastycznych z najczęściej nieformalnym spotkaniem towarzyskim. Wystawy fotograficzne najczęściej uchodzą za mniej absorbujące niż np. malarskie, dzięki czemu oferują więcej przestrzeni na rozmowę, wymianę uwag i swobodną dyskusję. Premiera wystawy fotograficznej rozpoczyna się najczęściej skromnym poczęstunkiem oraz krótką wypowiedzią organizatora lub/i artysty.

Następnie goście rozpraszają się po galerii lub też innym pomieszczeniu, które mieści wystawę, aby podziwiać dzieła. Nieformalny charakter spotkania zachęca do rozmów, wymiany przemyśleń oraz bezpośredniego kontaktu z autorem bądź autorami prac. Sztuka fotograficzna dziś to zdecydowanie coś więcej niż korzystanie z postępu technicznego. Artyści są już tak biegli w posługiwaniu się skomplikowanym, profesjonalnym sprzętem, że aspekt ten został wyparty przez indywidualny punkt widzenia autora, jego sposób przedstawiania rzeczywistości oraz wszelkiego rodzaju inspiracje. Sztuka fotograficzna coraz bardziej zyskuje na wartości i uznaniu.

Wyraźnie zwiększa się frekwencja nie tylko na premierach wystawowych, ale także podczas trwania wystaw.