Loading...

Pomoc opiekuńcza dla osoby starszej

Kontakt

Pomoc opiekuńcza to druga – obok opieki pielęgniarskiej – forma wsparcia jaką może otrzymać opiekun osoby starszej. Jakim chorym przysługuje tego typu świadczenie? Przyznawaniem pomocy opiekuńczej dla osoby starszej zajmują się ośrodki pomocy społecznej. Taka opieka przysługuje osobom starszym, które z powodu wieku bądź choroby nie są w stanie poradzić sobie samodzielne, a ich rodzina z różnych przyczyn nie może zapewnić im wystarczającej pomocy. 

Na czym dokładnie polega pomoc opiekuńcza? W zależności od potrzeb chorego może być to po prostu spędzenie czasu z osobą starszą, jaką może nam zaoferować dom seniora brzesko to miasto w którym uzyskamy pomoc. Pomoc w obowiązkach domowych czy zrobienie zakupów, ale także asystowanie przy porannej toalecie i czynnościach higienicznych. Aby otrzymać pomoc opiekuńczą nie potrzeba żadnego zaświadczenia lekarskiego – wystarczy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej (właściwego dla miejsca zamieszkania). Wizyty odbywają się najczęściej w dni robocze od 7:00 do 15:00.

Należy jednak pamiętać, że świadczenie to, w przeciwieństwie do pomocy pielęgniarskiej, jest płatne. Dlatego warto sprawdzić jaka jest cena za opiekę w domu seniora

http://zbiorstal.pl/produkty/zbiorniki-sprezonego-powietrza