Loading...

Prawa pacjenta

https://studniewiercone.net https://smart-bhp.pl/

Opiekując się osobą starszą musimy pamiętać, że w świetle prawa pozostaje ona pacjentem. Z tego tytułu przysługuje jej szereg praw, o których respektowanie niestety czasem sami musimy się upomnieć.

Przede wszystkim musimy pamiętać, że prawa pacjenta nie są tożsame z prawami ubezpieczonego i przysługują osobie chorej bez względu na to czy jest ubezpieczona czy nie. Do podstawowych praw pacjenta należą przede wszystkim prawo dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Nie ma tu znaczenia miejsce zamieszkania, płeć, wiek czy status materialny pacjenta. Po drugie należy pamiętać, że każdy z nas ma prawo do uzyskania drugiej opinii lekarskiej w razie, gdy występują jakiekolwiek wątpliwości diagnostyczne.

Oprócz tego przysługuje nam również prawo do wyboru procedury, zgodnie z którą będziemy leczeni. Należy również pamiętać, że mamy prawo do całości dokumentacji medycznej związanej z naszą chorobą oraz do zachowania poufności zawartych tam danych.

Jeżeli sobie tego nie życzymy, lekarz nie może udzielić informacji nawet naszej rodzinie.

drewniane deski do krojenia