Loading...

Zintegrowany system produkcji w rolnictwie

biuro rachunkowe lublin https://unhuman.pl/pol_m_MUZYKA-698.html

Zintegrowany system produkcji w rolnictwie jest to taki system produkcji, który wykorzystuje postęp techniczny i biologiczny w uprawie, nawożeniu i ochronie roślin w sposób harmonijny. Przemysłowe środki produkcji w tym systemie stosuje się w umiarkowanych ilościach.

Są one efektywnie wykorzystywane do wspomagania całokształtu działań agrotechnicznych rolnika. Nadrzędnym celem jest tutaj uzyskanie stabilnej wydajności oraz odpowiednich dochodów rolniczych w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu.

System zintegrowany produkcji rolniczej to taki sposób gospodarowania, który umożliwia realizowanie celów zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych poprzez świadome wykorzystywanie nowoczesnych technik oraz wdrażanie różnorakich form postępu, głównie biologicznego. Do ekonomicznych celów zintegrowanego systemu produkcji należą: zdobycie konkurencyjnej przewagi na rynku produktów rolnych, osiąganie odpowiednich dochodów z gospodarstw, stabilne wyniki produkcji oraz poprawa jakości produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Do celów ekologicznych z kolei zaliczamy: stosowanie technologii ograniczającej do minimum skażenie środowiska, szczególnie gleby i wody, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa producentów, rozwój infrastruktury ekologicznej, przyrodniczej i technicznej (np. oczyszczalnie ścieków), kształtowanie i pielęgnowanie krajobrazu wiejskiego.